Uvijeti korištenja:
Ministarstvo branitelja kao voditelj zbirke osobnih podataka iz Registra branitelja u skladu s člankom 7. st.1. točka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka, a u svezi članka 109c Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ovlašteno je učiniti javno dostupnim u elektroničkom obliku popis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz Registra branitelja.
Svaka daljnja obrada i objava ovih podataka od strane trećih osoba smatra se nedopuštenom radnjom kad/ako ne postoji pravni temelj za daljnju obradu i objavu sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka ili nekom posebnom zakonu.